Anne Fundació

Anne Fundació

Ajudant a triar el camí professional

19 de maig de 2020

Presa de decisions: un aprenentatge de reflexió conjunta per un futur professional i acadèmic

Els estudiants de final d’ESO i Batxillerat han de prendre decisions per enfilar un camí desconegut i ple d’incerteses. Sovint, aquesta presa de decisions no és una tasca fàcil, primer perquè l’adolescent no hi està acostumat i, segon, perquè són decisions molt importants que s’han de prendre obligatòriament durat l’adolescència.

És important que l’adolescent sigui conscient que cap decisió que prengui ara és definitiva. Tanmateix, escollir l’itinerari acadèmic que ha d’estudiar és per ell una elecció crítica que es produeix en una etapa de transició personal plena de canvis. En aquest sentit, és imprescindible fer-li costat i proporcionar-li recursos que l’ajudin per una banda, a conèixer-se millor, i per una altra banda, a triar una opció que s’adapti als seus interessos, capacitats i personalitat.

És per aquest motiu que ANNE Fundació disposa d’un equip de professionals dedicats exclusivament a l’orientació acadèmica i professional. Aquest equip s’encarregarà d’orientar i d’assessorar a l’estudiant i a la família durant el procés de presa de decisions.

Aquest procés integra tres etapes.

La primera, fa referència a l’exploració de l’estudiant, la segona, a l’orientació acadèmica i professional i, la tercera, a l’assessorament psicopedagògic.

1. Exploració de l’estudiant

Tot i que l’adolescent tingui clar què vol estudiar per treballar en un futur cal verificar si realment aquesta és la millor opció. Per aquest motiu, aquest primer contacte del professional amb l’estudiant és bàsic per reflexionar sobre les opcions que disposa per tal de triar un itinerari acadèmic determinat.

El procediment de l’exploració comença amb una primera reunió, amb l’estudiant i la família, per tal de contextualitzar el motiu de la consulta.

Seguidament, es duu a terme un procés d’avaluació psicopedagògica de l’estudiant. Aquest procés fa referència a un estudi exhaustiu de l’estudiant mitjançant l’aplicació de qüestionaris científicament validats.

2. Orientació acadèmica i professional

L’objectiu d’aquesta etapa conèixer les diverses opcions que s’ofereixen actualment. Amb els resultats de l’exploració, s’orienta a l’estudiant cap a un enfocament vinculat als interessos acadèmics i professionals que ell mateix ha determinat com a característics, tenint en compte la interpretació que fa de la realitat que l’envolta de forma més directa.

D’aquesta manera, l’estudiant és capaç de cercar un coneixement d’opcions acadèmiques i professionals que farà possible la presa de decisions. Amb aquesta recerca, juntament amb un procés de reflexió personal, s’inicia l’orientació acadèmica i professional, que consta de 3 fases, en el que l’estudiant aprèn a pensar-escollir- decidir.

Per dur a terme aquest procés trifàsic, el professional d’ANNE Fundació acompanya l’estudiant seguint un procediment que inclou els següents objectius:

  • Donar eines per la presa de decisions.
  • Reflexionar sobre les raons que ens porten a decidir.
  • Establir finalitats per a les diferents opcions triades.
  • Avaluar els avantatges i els inconvenients de les diferents opcions.
  • Considerar la viabilitat de les opcions.
  • Ensenyar a fer un bon ús dels recursos aportats.

3. Assessorament psicopedagògic

L’objectiu d’aquesta etapa és guiar l’estudiant una vegada ha pres la decisió. Després d’haver fet l’exploració acadèmica i professional, l’estudiant ha d’enfrontar-se a la decisió que ha pres. Estem parlant d’un moment absolutament crític, ja que poden aparèixer dubtes, o si més no, preguntes sobre el per què ha decidit una opció i no una altra. És precisament un moment en el qual s’ha de sentir acompanyat, escoltat i comprès, perquè encara es pot produir algun canvi en la seva decisió.

És un moment ple d’incerteses i d’inseguretats en el que l’estudiant se sent plenament responsable de la seva elecció.

Per aquests motius, l’assessorament psicopedagògic s’enfocarà des de l’àmbit més intern de la persona, això vol dir que a través de reunions entre l’estudiant i el professional s’establiran les pautes adequades d’intervenció per tal de donar certesa a l’elecció presa o al canvi de decisió, i seguretat en el que s’està decidint.

Carregant...
x
X