Anne Fundaciˇ

Anne Fundaciˇ

Que fem

Psicologia Cognitiva
Diagn˛stic i tractament dels trastorns de l'aprenentatge

Els transtorns del neurodesenvolupament incideixen directament en l'aprenentatge i és necessari identificar-los i abordar-los de manera precoç.

 • Diagnòstic neuropsicològic complert
 • Pla d'abordatge terapèutic
 • Reeducacions cognitives i psicopedagògiques
 • Coordinació amb la família i l'escola
Estimulaciˇ cognitiva

Tractament i orientació en:

 • Els nens de 2 a 6 anys en risc de problemes de desenvolupament a causa dels antecedents perinatals (prematuritat, parts complicats)
 • Els nens amb trastorns del desenvolupament  
 • Infants sense trastorns del desenvolupament, però que presenten retards en àrees específiques del desenvolupament
Reeducacions Anne a Casa

Entrenament personalitzat al domicili particular en aquelles àrees on l'infant presenti dificultats específiques.

 • Lectoescriptura
 • Comprensió lectora
 • Atenció i memòria
 • Raonament lògic-matemàtic
 • Tècniques d'estudi
Reeducacions Anne a l'Escola

Entrenament personalitzat a l'escola en aquelles àrees on l'infant presenti dificultats específiques a fi de millorar el seu rendiment i adaptació escolar.

 • Lectoescriptura i comprensió lectora
 • Atenció i memòria
 • Raonament lògic-matemàtic
 • Tècniques d'estudi
Unitat del trastorn de l'espectre Autista

Dirigida a infants i adolescents que presentin algun trastorn dins de l’aspectre autista. Principalment les afectacions son:

 • Dificultats en la comunicació
 • Dificultats en la interacció social (reciprocitat socio-emocional)
 • Interessos restringits, conducta repetitiva o estereotipada
 • Poca flexibilitat cognitiva

S’utilitza el terme “Espectre” perquè existeix un ampli ventall de símptomes en diferents graus que experimenten els nens amb aquests trastorns.
La detecció precoç és fonamental, ja que es relaciona amb un millor pronòstic. Rebre l’atenció adequada pot disminuir les dificultats i potenciar al màxim les seves fortaleses.

Carregant...
x
X