top of page
Search
  • silviarcm

Conveni per prevenir els trastorns del joc OnLine

L’Hospital de Bellvitge i ANNE Fundació impulsen un projecte per prevenir els trastorns del joc OnLine entre els adolescents. Aquesta iniciativa respon a una demanda creixent pel mal ús i l’abús de les pantalles i el perill de que derivin en diverses patologies


El perfil de l’adolescent que aposta en línia és el d’un noi, de 14 a 17 anys, que va començar a fer servir internet abans dels 10 i que de mitjana passa connectat entre 2 i 3,5 hores al dia.

Ambdues entitats desenvoluparan accions dirigides a promoure la investigació dels trastorns del joc en els adolescents i la seva prevenció. Per això, duran a terme un estudi global d’usos i percepcions de risc entre els adolescents, seguit de la difusió d’informacions i la sensibilització de l’opinió pública envers aquesta temàtica així com l’intercanvi d’informació per a la prevenció d’aquesta patologia.


Per això, en l’àrea de psicologia clínica on ANNE Fundació ha creat la nova unitat de prevenció de les addicions comportamentals per abordar:


Les conseqüències de les diferents addicions comportamentals: pantalles, joc, videojocs, apostes OnLine, compra compulsiva i trastorns alimentaris.

Formació, educació i sensibilització dels infants i adolescents en la percepció del risc.

Tractament de l’infant, l’adolescent .

Assessorament i acompanyament a les famílies.


55 views0 comments
bottom of page