AMPLI VENTALL D'ESPECIALITATS

PSICOLOGIA CLÍNICA

Little-Children-Hands-doing-Fingerpainti
Girl-sleeping-with-her-teddy-137352561_5
Image by Element5 Digital
Closeup-of-hands-cupping-over-white-pape

GRUPS D'HABILITATS SOCIALS

Entrenament en grup de les habilitats socials
– Gestió i regulació de les emocions
– Interacció social i comunicació
– Assertivitat
– Resolució de conflictes
– Assessorament familiar i escolar

SEPARACIÓ I DIVORCI

Orientació referent a com i quan informar als fills, en funció de les edats i de les circumstàncies específiques de cada família
– Atenció a l’impacte emocional que provoca la reorganització familiar
– Seguiment familiar en les diferents etapes pre i post divorci
– Orientació dels aspectes relacionals i afectius de cada fase i de les noves famílies

Father-and-son-future-517224932_6144x408
Happy-kids-with-tablet-computers-4605898

UNITAT DE TRAUMA I DOL

El dol és un esdeveniment vital que en la majoria dels casos s'afronta de manera natural.

Tanmateix en alguns casos pot tractar-se d'un dol complicat que requereix acompanyament.

 

– Valoració de la situació familiar i emocional
– Acompanyament en l'elaboració del dol
– Prevenció del risc de dol complicat

 

UNITAT DE PREVENCIÓ DE LES ADDICIONS COMPORTAMENTALS

Nova unitat adreçada a infants i adolescents, així com a les seves famílies per abordar: 

- Les conseqüències de les diferents addicions comportamentals: pantalles, joc, videojocs, compra compulsiva i trastorns alimentaris

- Formació, educació i sensibilització dels infants i adolescents en la percepció del risc 

- Tractament de l’infant i adolescent i assessorament i acompanyament a les famílies

 

TRASTORNS AFECTIUS I EMOCIONALS

Els trastorns afectius i emocionals sovint poden passar desapercebuts i fins i tot no ser identificats. 

- Identificació i diagnòstic de dificultats de tipus afectiu i emocional 

- Abordatge psicoterapèutic per millorar el benestar de l'infant o adolescent i del seu entorn 

TRASTORNS DEL SON I L'ALIMENTACIÓ

Els TCA i els trastorns del son poden ser molt perjudicials no només per la salut sinó pel

benestar emocional dels infants i adolescents. 

- Diagnòstic precoç 

- Tractament mèdic i psicològic

- Seguiment individual i familiar 

 

PSICOLOGIA COGNITIVA

Stacking Blocks
Kids-playing-with-wooden-toy-train-50048

DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DELS TRASTORNS DE L’APRENENTAGE

Els transtorns del neurodesenvolupament incideixen directament en l'aprenentatge i és necessari

identificar-los i abordar-los de manera precoç.

- Diagnòstic neuropsicològic complert

- Pla d'abordatge terapèutic

- Reeducacions cognitives i psicopedagògiques

- Coordinació amb la família i l'escola

ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Tractament i orientació en:
– Els nens de 2 a 6 anys en risc de problemes de desenvolupament a causa dels antecedents perinatals (prematuritat, parts complicats)
– Els nens amb trastorns del desenvolupament  
– Infants sense trastorns del desenvolupament, però que presenten retards en àrees específiques del desenvolupament

Little-girl-doing-her-homework-at-home-4
Child at Psychologist

REEDUCACIONS ANNE A CASA

Entrenament personalitzat al domicili particular en aquelles àrees on l'infant presenti dificultats específiques.

- Lectoescriptura

- Comprensió lectora

- Atenció i memòria

- Raonament lògic-matemàtic

- Tècniques d'estudi

REEDUCACIONS ANNE A
L’ESCOLA

Entrenament personalitzat a l'escola en aquelles àrees on l'infant presenti dificultats específiques a fi de millorar el seu rendiment i adaptació escolar.

- Lectoescriptura i comprensió lectora

- Atenció i memòria

- Raonament lògic-matemàtic

- Tècniques d'estudi

ORIENTACIÓ ACADÈMIC-VOCACIONAL

Multi-racial-teenage-pupils-in-class,-on

UNITAT D’ORIENTACIÓ
PROFESSIONAL

Adreçada als alumnes d'ESO i Batxillerat

Estudi del perfil de personalitat

Identificació dels interessos professionals i vocacionals

Valoració de les pròpies aptituds i competències i el seu possible encaix amb els interessos professionals

LOGOPÈDIA

hands-of-a-girl-form-the-word-dyslexia-5
Little-girl-doing-her-homework-at-home-4

TRACTAMENT DE LES
DIFICULTATS DEL
LLENGUATGE

Diagnòstic de les dificultats del llenguatge, la veu, la parla i la deglució.

Tractament individualizat. 

Pautes i seguiment en coordinació amb la família. 

PROGRAMA DE LOGOPÈDIA ANNE A CASA

Tractament de les dificultats del llenguatge i logopèdia al domicili particular. 

 

MÈDICA

VALIDACIÓ

DE DIAGNÒSTICS

MEDICACIÓ

I REVISIONS

PSIQUIATRIA DE L'INFANT I L'ADOLESCENT

Making Notes
Little Boy Jugar al doctor
Autism Therapy

VALIDACIÓ DE
DIAGNÒSTICS

MEDICACIÓ I
REVISIONS

PSIQUIATRIA DE
L’INFANT I
L’ADOLESCENT

ANNE IN ENGLISH

For those families that prefer to have the treatment of their child provided in English

 

ANNE FUNDACIÓ

Passeig de la Bonanova, 38, Baixos,

08017 Barcelona

Tel: 932 05 66 11

Mob: 661 271 656

Horari: 8.30 - 20 h

©2020 por ANNE FUNDACIÓ