AMPLI VENTALL D'ESPECIALITATS

PSICOLOGIA CLÍNICA

Little-Children-Hands-doing-Fingerpainti
Girl-sleeping-with-her-teddy-137352561_5
Image by Element5 Digital
Closeup-of-hands-cupping-over-white-pape

GRUPS D'HABILITATS SOCIALS

Entrenament en grup de les habilitats socials
– Gestió i regulació de les emocions
– Interacció social i comunicació
– Assertivitat
– Resolució de conflictes
– Assessorament familiar i escolar

SEPARACIÓ I DIVORCI

Orientació referent a com i quan informar als fills, en funció de les edats i de les circumstàncies específiques de cada família
– Atenció a l’impacte emocional que provoca la reorganització familiar
– Seguiment familiar en les diferents etapes pre i post divorci
– Orientació dels aspectes relacionals i afectius de cada fase i de les noves famílies

Father-and-son-future-517224932_6144x408
Happy-kids-with-tablet-computers-4605898

UNITAT DE TRAUMA I DOL

El dol és un esdeveniment vital que en la majoria dels casos s'afronta de manera natural.

Tanmateix en alguns casos pot tractar-se d'un dol complicat que requereix acompanyament.

 

– Valoració de la situació familiar i emocional
– Acompanyament en l'elaboració del dol
– Prevenció del risc de dol complicat

 

UNITAT DE PREVENCIÓ DE LES ADDICIONS COMPORTAMENTALS

Nova unitat adreçada a infants i adolescents, així com a les seves famílies per abordar: 

- Les conseqüències de les diferents addicions comportamentals: pantalles, joc, videojocs, compra compulsiva i trastorns alimentaris

- Formació, educació i sensibilització dels infants i adolescents en la percepció del risc 

- Tractament de l’infant i adolescent i assessorament i acompanyament a les famílies

 

TRASTORNS AFECTIUS I EMOCIONALS

Els trastorns afectius i emocionals sovint poden passar desapercebuts i fins i tot no ser identificats. 

- Identificació i diagnòstic de dificultats de tipus afectiu i emocional 

- Abordatge psicoterapèutic per millorar el benestar de l'infant o adolescent i del seu entorn 

TRASTORNS DEL SON I L'ALIMENTACIÓ

Els TCA i els trastorns del son poden ser molt perjudicials no només per la salut sinó pel

benestar emocional dels infants i adolescents. 

- Diagnòstic precoç 

- Tractament mèdic i psicològic

- Seguiment individual i familiar 

 

PSICOLOGIA COGNITIVA

Stacking Blocks
Kids-playing-with-wooden-toy-train-50048

DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DELS TRASTORNS DE L’APRENENTAGE

Els transtorns del neurodesenvolupament incideixen directament en l'aprenentatge i és necessari

identificar-los i abordar-los de manera precoç.

- Diagnòstic neuropsicològic complert

- Pla d'abordatge terapèutic

- Reeducacions cognitives i psicopedagògiques

- Coordinació amb la família i l'escola

ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Tractament i orientació en:
– Els nens de 2 a 6 anys en risc de problemes de desenvolupament a causa dels antecedents perinatals (prematuritat, parts complicats)
– Els nens amb trastorns del desenvolupament  
– Infants sense trastorns del desenvolupament, però que presenten retards en àrees específiques del desenvolupament

Little-girl-doing-her-homework-at-home-4
Child at Psychologist

REEDUCACIONS ANNE A CASA

Entrenament personalitzat al domicili particular en aquelles àrees on l'infant presenti dificultats específiques.

- Lectoescriptura

- Comprensió lectora

- Atenció i memòria

- Raonament lògic-matemàtic

- Tècniques d'estudi

REEDUCACIONS ANNE A
L’ESCOLA

Entrenament personalitzat a l'escola en aquelles àrees on l'infant presenti dificultats específiques a fi de millorar el seu rendiment i adaptació escolar.

- Lectoescriptura i comprensió lectora

- Atenció i memòria

- Raonament lògic-matemàtic

- Tècniques d'estudi

TEA_ANNE.jpeg

UNITAT DEL TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA (TEA)

Dirigida a infants i adolescents que presentin algun trastorn dins de l’aspectre autista. Principalment les afectacions son:

- Dificultats en la comunicació

- Dificultats en la interacció social (reciprocitat socio-emocional)

- Interessos restringits, conducta repetitiva o estereotipada

- Poca flexibilitat cognitiva

S’utilitza el terme “Espectre” perquè existeix un ampli ventall de símptomes en diferents graus que experimenten els nens amb aquests trastorns.
La detecció precoç és fonamental, ja que es relaciona amb un millor pronòstic. Rebre l’atenció adequada pot disminuir les dificultats i potenciar al màxim les seves fortaleses.

ORIENTACIÓ ACADÈMIC-VOCACIONAL

Multi-racial-teenage-pupils-in-class,-on

UNITAT D’ORIENTACIÓ
PROFESSIONAL

LOGOPÈDIA

hands-of-a-girl-form-the-word-dyslexia-5
Little-girl-doing-her-homework-at-home-4

TRACTAMENT DE LES
DIFICULTATS DEL
LLENGUATGE

Diagnòstic de les dificultats del llenguatge, la veu, la parla i la deglució.

Tractament individualizat. 

Pautes i seguiment en coordinació amb la família. 

PROGRAMA DE LOGOPÈDIA ANNE A CASA

Tractament de les dificultats del llenguatge i logopèdia al domicili particular. 

 

MÈDICA

Making Notes
Little Boy Jugar al doctor
Psicóloga para niños

VALIDACIÓ DE
DIAGNÒSTICS

MEDICACIÓ I
REVISIONS

PSIQUIATRIA DE
L’INFANT I
L’ADOLESCENT

Woman-helping-young-girl-do-homework-in-

ANNE IN ENGLISH

For those families that prefer to have the treatment of their child provided in English