SESSIONS ONLINE

  • Amb Alejandra Raventós


  • Una sessió per tractar les disfuncions en el llenguatge oral i escrit


    1 h

  • Una sessió per orientar-vos sobre com i quan informar als fills


    1 h