SESSIONS ONLINE

  • Amb Alejandra Raventós

  • Una sessió per tractar les disfuncions en el llenguatge oral i escrit

    1 hr

  • Una sessió per orientar-vos sobre com i quan informar als fills

    1 hr